წინ გავუსწროთ მომავლის გამოწვევებს, გავამარტივოთ ჯანსაღი ურთიერთობები და შევქმნათ სივრცე, სადაც საჭიროება და შესაძლებლობა ყველაზე ახლოს არის ერთმანეთთან.

Georgian