მიზანი:

ჩვენი სინერგიის გუნდი წარმოადგენს კრეატიულ თანამოაზრეთაერთობლიობას, რომელსაცაერთიანებს საქმისადმი დიდი სიყვარული, პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა და იდეა, რაც აგებულია ჩვენს მთავარ ფასეულობაზე: მხარი დავუჭიროთ ყველა ჯანსაღი საქმიანი ურთიერთობის განვითარებას, საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ.

გამოცდილება:

დღეს ჩვენი გუნდი ამაყია იმით, რომ კომპანიის არსებობის პროცესში, შევძელით და ათასობით მსხვილ თუ დამწყებ კომპანიებს ხელი შევუწყვეთ მათი საქმიანობის სწრაფ განვითარებაში, მომხმარებლებთან გამარტივებული კომუნიკაცის დამყარებასა და მათი დიდი მიზნების განხორციელებაში.

მეთოდოლოგია:

რაც შეეხება ჩვენი საქმიანობის მთავარ მეთოდოლოგიას, რასაც ნებისმიერი საქმის განხორციელებისას მივმართავთ, გახლავთ მარტივ პრინციპზე აგებული: ვიაზროვნოთ გლობალურად და ვიმოქმედოთ ლოკალურად. გავაანალიზოთ მოცემული სიტუაცია და შევქმნათ  გარემოზე  მორგებული აქტივობები.

Georgian