ლოგო ორიგინალური გრაფიკული გამოსახულებაა. სიმბოლოს მსგავსად ის მოკლედ, მარტივად აღსაქმელად გამოხატავს სათქმელს და ქმნის პირველად შთაბეჭდილებას კომპანიის შესახებ. სწორად გაკეთებული ლოგო განსაზღვრავს კომპანიის ინდივიდუალობას, მის ცნობადობას და პრესტიჟს. ლოგო ეფექტური და ვიზუალურად მიმზიდველი უნდა იყოს. მარტივი, დახვეწილი, უნივერსალური და გემოვნებიანი ლოგო კომპანიის წარმატების ერთ-ერთი წინაპირობაა. ჩვენ სწორედ ასეთ ლოგოს დაგიმზადებთ. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკვეთოთ დიზაინერული ლოგო, სავაჭრო ნიშნები, ემბლემები, ლოგოები და ლოგოების რედიზაინი.

 

იხილეთ ჩვენი ნამუშევრები
Georgian